Campuscampagne TNO

Employer Branding op de Technische Universiteiten

 

Onderzoeksorganisatie TNO lanceerde samen met Groundstate Media een on-campus employer branding campagne om zich als werkgever te profileren onder bètastudenten. Hiervoor werden in 2018 en 2019 verschillende edities gratis schriften uitgebracht met een ontwerp van TNO op de kaft.

Bij de oplage in februari 2019 werden de TNO-schriften verspreid onder studenten Technische Natuurkunde, Informatica, Wiskunde en Elektrotechniek aan de TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente. Groundstate heeft hierbij een tweedelig onderzoek gehouden om de effectiviteit van de campagne te meten in Eindhoven.

Onderzoeksmethode

 

In aanloop naar de verspreiding van de schriften is een enquête als nulmeting afgenomen op de faculteit van Technische Natuurkunde & Elektrotechniek van de TU/e. 6 Weken hierna is een tweede enquête als post-test gehouden. In totaal zijn n=227 studenten ondervraagd.  

Top-of-mind awareness

 

Bij de nulmeting bleek TNO verrassend goed te scoren op top-of-mind awareness. Op de vraag welke wetenschappelijke onderzoeksinstituten de studenten kennen, noemde 44% van de respondenten TNO. Na de campagne steeg dit percentage naar 63%.

Opmerkelijk is het verschil tussen de studies binnen de focusdoelgroep. Zo noemden studenten Technische Natuurkunde, zowel voor als na de campagne, TNO bovengemiddeld vaak. Dit percentage was 67% voor de campagne en steeg daarna naar 89%.

Elektrotechniek scoorde juist ondergemiddeld. Slechts 29% noemde TNO spontaan bij de nulmeting. Na de campagne steeg dit naar 52%, een toename van 80%.

Geholpen naamsbekendheid

 

Op de vraag of studenten TNO kennen, antwoordde 76% en 73% respectievelijk voor en na de campagne bevestigend. De geholpen naamsbekendheid is daarmee nagenoeg gelijk gebleven. Dezelfde trend zien we terug binnen de focusstudies.

Technische Natuurkunde scoort wederom zeer goed met 91% en 95%. Studenten Elektrotechniek scoren met 75% en 71% gemiddeld, in tegenstelling tot de top-of-mind naamsbekendheid. Dit doet vermoeden dat studenten Elektrotechniek TNO wel kennen, maar hier in eerste instantie niet aan denken.

0
Universiteiten
0
Impressies
+ 0 %
Toename top-of-mind awareness

Samenvatting

 

De schriftencampagne in februari 2019 heeft aan de TU Eindhoven geleid tot een aanzienlijke toename van de top-of-mind naamsbekendheid van TNO. Onder de ondervraagde studenten (n=227) steeg deze met 43%. De geholpen naamsbekendheid is nagenoeg gelijk gebleven op gemiddeld 74%. Met de al vrij grote bekendheid van TNO onder techniekstudenten, kunnen we stellen dat deze campagne voornamelijk effect heeft gehad op de spontane naamsbekendheid van het bedrijf.